صدا حاصل ارتعاش ذرات هوای حاصل از آزاد شدن انرژی توسط تولید کننده یا فرستنده صداست. در بخش صوت سه ابزار کلی برای درک صدا وجود دارد که این سه، فرستنده، محیط مادی و گیرنده صدا هستند. چنانچه هر کدام از این سه بخش وجود نداشته باشند، صدایی در کار نخواهد بود.

 

بر روی ادامه مطلب کلیک نماییدواحد شدت میزان صوت و صدا یا Sound and noise intensity unit ،دسی بل می باشد. هر دسی بل، 1000 هرتز (Hertz) و هر هرتز، معادل 1000 سیکل نوسان موج در ثانیه  است.

از آنجاییکه انتشار موج  شبیه نمودار سینوسی می باشد، لذا سیکل در ثانیه یا هرتز به قرار زیر است:

 

در این شکل، فرکانس برابر با 3 هرتز را مشاهده می نمایید. حال اگر تعداد دوره ها که در اینجا 3 تا در ثانیه است، به 1000 دوره در ثانیه افزایش یابد، به آن یک دسی بل گفته می شود. دسی بل(Decibel)، واحد اندازه گیری میزان شدت صوت است.

هر 10 دسی بل، یک بل است و بل نامی آشنا و برگرفته از الکساندر گراهام بل(Alexander Graham Bell) مخترع نام آشنای تلفن و متخصص فقید فیزیواوژی صداست.

پرونده:Alexander Graham Bell.jpgالکساندر گراهام بل(1847-1922)

اکنون اندازه شدت صوت در علم صوت اهمیت بسیاری دارد. در زمینه آلودگی صوت، استاندارد های دقیقی برای هر منبع تولید کننده صوت در نظر گرفته شده است که تخطی از آن به منزله افزایش صدای مزاحم است.

برای اطلاعات دقیق تر توجه شما را به جدول زیر جلب می نمایم.

لازم به ذکر است که منظور از شب، از ساعت 22 شامگاهان تا ساعت 6 صبح می باشد.

درجه بندی دریافت شدت صدا توسط گوش انسان نیز به این شرح است:

جدا از منظر آلودگی، سنجش فرکانس صدا در موسیقی نیز رکن اساسی را ایفا می کند. اینکه هر سازی در گروه نوازندگان، باید طبق فرکانس خاصی کوک باشد وگرنه هماهنگی گروه به هم می ریزد.اگرچه در حالت نوازندگی انفرادی نیز همین مقوله مطرح است. برای مثال در ساز پیانو، این ساز قادر به تولید صدا در فرکانس های حدود 20 تا 5000 هرتز است که لازم است کوک هر کلید از راست به چپ، با حاصل ضرب فرکانس در عدد  1.0594 افزایش یابد . همچنین برای درک فرکانس صوتی هر سیم، از دستگاه تیونر(Tuner) استفاده می شود.تیونر در هرلحظه، فرکانس صدای هر تک نت را به نوازنده نشان می دهد.

تیونر

 

اما در انتها دوست دارم از تاریخ سازان گمنام نیز یاد کنم. کسانی که آرامش و آسایش کنونی بشر مرهون زحمات آنهاست ولی تاریخ، سعادت حفظ نام ایشان را نداشته است.

همچنین از پیش فعالانی که در تکمیل اطلاعات این پست از آنها بهره جستم با ذکر منبع، تقدیر مینمایم.