همه ی این امواج همان امواج الکترومغناطیسی هستند که امروزه همچنین به نام فوتون نیز شناخته میشوند ( در فیزیک کوانتومی) این همان بسته و یا تکه ای از جنبش یا انرژی آزاد است که با سرعت نور از جایی به جایی می رود و برای همین هم می گویند که "انرژی را از جایی به جایی می برد" که برداشت چندان درستی نیست. اندازه ی انرژی این بسته ها را می توان از روی بسامد ( فرکانس امواج) برشمرد. برای نمونه خیزه های رادیویی همان فوتون های کم انرژی اند و پرتو های گاما, همان فوتون های پرانرژی هستند و نور هم فوتون هایی با انرژی میانه می باشند.

خوب همان فوتون چیست؟ اگر ذره است چرا مثل ماده نیست؟


منظور شما از ماده همان "ماده دارای ماندمایه"( ماده دارای جرم سکون) است و گرنه ماده هم اکنون به همه ی چهره های دارای ماندمایه و بی ماندمایه ( بدون جرم سکون) گفته می شود و گرنه همه چیز یک تنمایه (جرم) دارد ولی همه چیز ماندمایه (جرم سکون) ندارد.
---
 فوتون یک تکه از "ماده"* است، مایه ای که همه چیز از آن ساخته شده. "ماده" یک جنس است،. برای نمونه آهن هم نام یک جنس است، هم یک بلبرینگ از آهن ساخته شده و هم یک شمشیر و هم  گلبول های خون ولی بسته به اینکه در چه چینشی هست، ویژگی های گوناگون دارد. برای همین هم فوتون میتواند یک الکترون و یک پوزیترون بشود**. همه ی بسته های "ماده" می توانند به ریخت ها و بسته های دیگر در بیایند، اگر اندازه ی آن یکی بسته را بتوانند در خود داشته باشند. برای نمونه یک فوتون کم انرژی، (بسته ی کوچکتری از ماده) نمی تواند یک الکترون و یک پوزیترون بسازد چون مایه اش را ندارد.

*این "ماده" نام فیزیکی -فلسفی است، میتوان پس از انشتین به آن "انرژی" هم گفت، که گاهی گرفتار و گاهی آزاد در جنبش پیوسته است. برای همین هم فوتون میتواند یک الکترون و یک پوزیترون بشود.

امواج رادیوئی از همه لحاظ(به جز بسامد یا طول موج) مانند نور هستند(ولی غیر مرئی برای چشم ما)، با همان سایه ها و نیم سایه ها و... ، اگر بخواهم مخابراتی تر صحبت کنیم؛ انرژی چشمه رادیوئی، توسط انتشار فوتونهای با فرکانس متناسبش (بر اساس رابطه پلانک) منتقل شده و سپس از طریق رزونانس روی آنتن ویژه آن فرکانس، اختلاف پتانسیل در حد میلیونیم ولت ایجاد شده که در گیرنده تقویت می شود. 

یک سری مفاهیم کوآنتومی هست که درک ماهیت آنها با درک شهودی ما ممکن است هم خوانی نداشته باشد، به لحاظ کوآنتومی هم امواج الکترومغناطیسی و نور ، ماهیت دو گانه موج-ذره نشان می دهند. گاهی خواصی صد در صد موجی مانند تداخل و گاهی خواصی ذره ای مثل خاصیت فوتو الکتریک که اساس مکانیسم تولید الکترون در پنلهای خورشیدی است. گاهی از انرژی امواج برای ارتعاش پیوندها و نوسان مولکولی استفاده می شود مثل مایکروویو آشپزخانه. انرژی خورشید هم توسط فوتونهای در طول موج زیر قرمز (تابش IR) به ما گرما می رساند.
ماده و انرژی هم کاملا هم ارز و قابل تبدیل به یکدیگرند. ماهیت آنها هم تا حدی که فیزیک پیشرفت کرده مشخص است.

 

 


برچسب‌ها: انیمیشن فیزیک, ماهیت امواج الکترومغناطیسی, آموزش فیزیک