فقط با توجه به چند مسئله بهداشتی ساده، در محل کار، خانه و در زندگی روزمره، می‏توان از بیماریهای جسمی که معمولا در پیری به سراغ آدم‏ها می‏آد، راحت شد. تصور بکنید که در هفتاد سالگی‏تان، به اندازه وقتی که 25 ساله هستید، بتوانید تحرک داشته باشید؛ بدون این که دردهای رایج دوران پیری به سراغ شما بیاید.

بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


نحوه درست بلند کردن اشیاء

click here For Get More E-mail From Sare2008


نحوه درست رانندگی

click here For Get More E-mail From Sare2008


نحوه درست نشستن

click here For Get More E-mail From Sare2008


نحوه درست برداشتن کودک از زمین


click here For Get More E-mail From Sare2008

نحوه صحیح حمل کردن اشیا

click here For Get More E-mail From Sare2008


نحوه صحیح ایستادن

click here For Get More E-mail From Sare2008


یک نرمش کششی بسیار مناسب

click here For Get More E-mail From Sare2008


انجام ورزش ستون فقرات

click here For Get More E-mail From Sare2008


انجام کشش عضلات به صورت خوابیده

click here For Get More E-mail From Sare2008

انجام نرمش پا

click here For Get More E-mail From Sare2008


نرمش پا

click here For Get More E-mail From Sare2008


نرمشی دیگر برای ستون فقرات

click here For Get More E-mail From Sare2008


نرمشی جهت کشش عضلات

click here For Get More E-mail From Sare2008