گوگل قابلیتی به خود اضافه کرده که شما میتوانید نتایج جستجو را بر حسب توانایی ِ خواندن مرتب کنید ! این سیستم به این صورت است که گوگل با توجه به کلمات به کار رفته در یک سایت به شما اعلام میکند که برای خواندن ِ این سایت برای مثال باید زبانتان در سطح پیشرفته باشد ، یا برای سایتی دیگر اگر در سطح مقدماتی هم باشید کارتان راه خواهد افتاد .

بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


برای استفاده از این قابلیت روی عبارت Advanced Search کلیک کنید :

در اینجا شما میتوانید انتخاب کنید که یکی از سه سطح Basic , Intermediate , Advanced و یا هر سۀ آنها برایتان به نمایش در بیاید ، اگر گزینۀ annotate results with reading levels رو انتخاب کنید ، نتایج جستجو به این صورت خواهند بود :

در بالای صفحه آماری کلی از نتایج به شما داده میشود که برای مثال چند در صد از سایت های پیدا شده در سطح پیشرفته یا متوسط قرار دارند ، در ادامه هم در زیر هر سایت سطح مربوط به آن را میتوانید پیدا کنید .