ایمنی بی نظیر پراید ( چرا قیمت پراید به مرسدس بنز نزدیک می شود؟ )

ایمنی بی نظیر پراید                                                          


 

هیچی پراید نمی شه  البته سمند رو هم دست کم نگیریم

متخصصین امربه علت بی عیب و کامل بودن این دو خودرو فقطاقدام به تغییر فرم چراغ جلو و عقب انها می کنند

تا حالا که همیشه  ما اینا رو پیش خرید کردیماونم برای یه سال دیگه

حالا برای مقایسه چند تا ماشین خارجی رو هممیزاریم تا بفهمیم هیچی پراید نمی شه

چرا قیمت پراید به مرسدس بنز نزدیک میشود؟

 

image002.jpg

image003.jpg

image004.jpg

قابلیت منحصر بهتغییر شکل جهت کاهش صدمات وارده از تصادف البته از این قابلیت جهت پارک خودرو میتوان بهره برد

گفتنی است امتیازاین اختراع ثبت شده و منحصرا در اختیار شرکت مزبور است از متخصصین پژوهشگاه اینشرکت کمال تشکر را داریم

image005.jpg

نمونه ای دیگرواقعا بی نظیره

image006.jpg

قابلیت باربری ووانت شدن

image007.jpg

تحقیقات فنی برایموتور جایگزین در مدل های 132 و ال ایکس و سورن ودیگر مدل های جدید ادامه دارداخرین عکس لو رفته از تیم تحقیقاتی مشترک دو شرکت به شرح زیر بوده است که از مزایایان بی نیازی به سوخت ودوستدار محیط زیست و قدرت مانور بالا ذکر شدهاست

image008.jpg

image009.jpg

image010.jpg

image011.jpg

image012.jpg

 

و اما تصاویری از پراید اصل کره 2010
 

Kia-Pride-Facelift-038_770.jpg

Kia-Pride-Facelift-042_770.jpg

Kia-Pride-Facelift-032_770.jpg

Kia-Pride-Facelift-022_770.jpg

Kia-Pride-Facelift-020_770.jpg

Kia-Pride-Facelift-035_770.jpg

Kia-Pride-Facelift-036_770.jpg

Kia-Pride-Facelift-002_770.jpg

Kia-Pride-Facelift-001_770.jpg

Kia-Pride-Facelift-024_770.jpg

Kia-Pride-Facelift-037_770.jpg

Kia-Pride-Facelift-041_770.jpg

Kia-Pride-Facelift-012_770.jpg

Kia-Pride-Facelift-006_770.jpg

Kia-Pride-Facelift-044_770.jpg

 


99
/ 0 نظر / 23 بازدید