قابلیت جدید گوگل

برای استفاده از این قابلیت روی عبارت Advanced Search کلیک کنید :

در اینجا شما میتوانید انتخاب کنید که یکی از سه سطح Basic , Intermediate , Advanced و یا هر سۀ آنها برایتان به نمایش در بیاید ، اگر گزینۀ annotate results with reading levels رو انتخاب کنید ، نتایج جستجو به این صورت خواهند بود :

در بالای صفحه آماری کلی از نتایج به شما داده میشود که برای مثال چند در صد از سایت های پیدا شده در سطح پیشرفته یا متوسط قرار دارند ، در ادامه هم در زیر هر سایت سطح مربوط به آن را میتوانید پیدا کنید .

/ 0 نظر / 23 بازدید