اگه نمیخواین جنس چینی بخرید اینو نیگا کنید !

اگر دوست ندارید جنس چینی بخرید به بارکد آن جنس دقت کنید، اگر سه رقم اول بارکد آن محصول شماره های 690 تا 695 باشد آن محصول چینی است

/ 1 نظر / 10 بازدید