معادله های بسیار ساده

هدف حل برخی معادله های بسیار ساده است که شما
در
مدرسه آموخته اید.
البته اگر هنوز به خاطر داشته
باشید
...
در اینجا من
به
شما 3 رقم و یک نتیجه خواهم داد، شما باید با قرار دادن
علامت های صحیح معادله را
کامل کنید.
برای درک بهتر ابتدا یک مثال را با هم حل
میکنیم، باقی معادله ها به
عهده ی شماست:
2 2 2 = 6
این رابطه اینجوری درست
میشه
:
2   + 2   + 2 = 6
ساده بود نه؟ حالا بقیه ی معادله ها را حل کنید.
1 1 1 = 6
2 2 2 = 6
3 3 3 = 6
4 4 4 = 6
5 5 5 = 6
6 6 6 = 6
7 7 7 = 6
8 8 8 = 6
9 9 9 = 6
.
/ 0 نظر / 24 بازدید