کمربند

کیف مدرسه را گوشه ای پرت کرد و به سمت قلک کوچکی که روی تاقچه
بود ،

رفت وارد مغازه
شد با ذوق گفت : ببخشید یه کمربند می خواستم . آخه فردا

تولد بابامه

- به به . مبارک باشه . چه جوری باشه ؟ چرم یا معمولی ، مشکی یا
قهوه ای ، ...

پسرک چند لحظه به فکر فرو رفت . فرقی نداره . فقط ... ، فقط دردش کم
باشه !

/ 0 نظر / 13 بازدید