# آموزنده

در جستجوی خدا

در جستجوی خدا  کوله ‌پشتی‌اش‌را برداشت‌و راه‌افتاد. رفت‌که‌دنبال‌خدا بگردد؛ و گفت: تا کوله‌ام‌از خدا پر نشود برنخواهم‌گشت. نهالی‌رنجور و کوچک‌کنار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید