درس و آزمون های درسی

فیزیک (سمیع رایان) ریاضی و فیزیک پیش دانشگاهی

فیزیک (ثمین تراشه) ریاضی و فیزیک پیش دانشگاهی

فیزیک (سمیع رایان) علوم تجربی پیش دانشگاهی

فیزیک (3) (سمیع رایان)سوم ریاضی و فیزیک

فیزیک (3) (ثمین تراشه)سوم ریاضی و فیزیک

فیزیک (3) (سمیع رایان) سوم علوم تجربی

فیزیک (3) (ثمین تراشه) سوم علوم تجربی

فیزیک(2) (سمیع رایان)دوم ریاضی و فیزیک

فیزیک(2) (ثمین تراشه) دوم ریاضی و فیزیک

فیزیک (2) (سمیع رایان) دوم علوم تجربی

فیزیک (2) (ثمین تراشه) دوم علوم تجربی

فیزیک سال دوم فنی و حرفه ای

فیزیک (1) (بارع سازان) اول متوسطه

فیزیک (1) (سمیع رایان) اول متوسطه

 

/ 0 نظر / 11 بازدید